Mejladresser till medlemmar

Vi saknar i nuläget många mejladresser till er medlemmar. Du hanterar ditt medlemskap på Mina sidor på www.brukshundsklubben.se/minasidor kan du uppdatera dina uppgifter så att vi kan nå dig med viktig information om ditt medlemskap och dina förmåner. På mina sidor kan du även skriva ut ditt medlemsbevis eller avsluta ditt medlemskap.  

Dags att utvärdera Bonussystemet

Det är dags att utvärdera klubbens bonussystem och styrelsen vill ta del av medlemmarnas synpunkter avseende befintligt bonussystem. Sista dag att besvara formuläret är den 15 april. Till formuläret. Styrelsen kommer att använda medlemmarnas synpunkter som underlag för beslut vid styrelsemötet den 25 april. Om vi ska behålla, avveckla eller utveckla bonussystemet. Tack för din medverkan […]

Rapport från styrelsemötet 26 februari

En kort sammanfattning från styrelsemötet den 26 februari. För medlemmar som vill läsa protokollet i sin helhet så finns det tillgängligt under medlemsinformation och som nås genom inloggning.   Sektorsansvariga fastställdes och vilka som är styrelsens kontaktpersoner för respektive sektor. Köksrenoveringen diskuterades och mer underlag ska tas fram, både för mer detaljerad budget samt projektplan. […]