Träningsgrupper

I arbetet som styrelsen har påbörjat med att vara en utvecklingsklubb så har det uppkommit önskemål om att organisera träningsgrupper vid flertal forum, medlemsmötet den 10 april, enkäten om bonussystemet, workshopen 8 maj samt vid inventeringen av tävlingsekipage. Detta vill styrelsen gärna erbjuda en organiserad lösning för. En träningsgrupp innebär att individer samlas och tränar […]

Behandling av personuppgifter och medlemsvillkor

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår det hur personuppgifter behandlas. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavi. Det är medlemmens ansvar att ta del av dessa innan de betalar sin avi. En sammanfattning av medlemsvillkoren, och länk till dem […]

Huggorm

Styrelsen har förstått den oro som råder bland medlemmar gällande huggorm på vårt område. Vi har lagar och föreskrifter att förhålla oss till. Huggormarna trivs i rishögar, stenmurar och på soliga platser. Huggormen går aldrig till anfall och biter inte om du inte trampar nästan rätt på den. Huggormen är fridlyst och får flyttas men […]

Inventering av klubbens tävlingsekipage

Styrelsen vill få en klar bild över klubbens tävlingsekipage. Ett ekipage är en förare och en hund. Har du flera hundar som du tävlar med så fyller du en enkät per hund. Detta är en viktig informationskälla i arbetet med att vara en SBK utvecklingsklubb. Sista svarsdag är den 6 juni. Tack på förhand för […]