Glädje ~ Samarbete ~ Gemenskap

Utveckla dig tillsammans med din hund - vare sig du är ute efter sköna promenader i skogen, en trogen vän i vardagen eller hundsport.

Glädje ~ Samarbete ~ Gemenskap

Utveckla dig tillsammans med din hund - vare sig du är ute efter sköna promenader i skogen, en trogen vän i vardagen eller hundsport.

Inbjudan till verksamhetsplaneringsmöte

Den 27 februari kl. 18:30. I klubbstugan. Alla utskott, sektorer, tävlingssekreterare och funktionärer är varmt välkomna. Tävlingsledarna bör närvara med anledning av att tävlingarna ska fördelas.

Årsmöteshandlingar

Varmt välkomna till vårt årsmöte den 12 februari kl. 19:00 i Klubbstugan enligt kallelsen. Dagordning årsmöte 12 februari 2019 Växjö Brukshundsklubb, resterande handlingar till årsmötet finns bakom medlemsinloggningen. Klubben bjuder på fika!   Förslag till dagordning 1. Fastställande av röstlängden 2. Val av mötesordförande 3. Lokalstyrelsens anmälan av protokollförare 4. Val av två justerare tillika rösträknare,…
Läs mer

Kurs med Ida Lindgren i Värnamo den 4-5 maj

Vänder sig till alla från Nybörjare till Mästare, man arbetar individuellt med de skyltarna man själv vet att man behöver arbeta med och löser problem eller lär in nya skyltar som man väljer. Inbjudan Ida Lindgren Rally utskick

Föreläsning med Ida Lindgren i Rallylydnad den 3 maj i Värnamo

Föreläsningen handlar om grundfärdigheter för rallylydnad, finslipning av moment, hur kommer jag framåt i min träning på ett effektivt sätt och precision. Plats: Värnamo Hundarena 3 maj 18,30 till ca 21,30 Pris 300,00 inkl. fika Anmälan på Värnamo Brukshundsklubbs hemsida eller Studiefrämjandet WWW.Varnamobrukshundklubb.com Föreläsning Ida Lindgren Rallylydnand i Värnamo den 3 maj