Växjö Brukshundklubb, Gamla Bäckaslövsvägen, 35235 Växjö
Kontantfri klubb
webb@vaxjobk.se

Om Styrelsen

Vi i styrelsen

Styrelsen och dess medlemmar:

Ordförande: Sandra Ruuda, ordforande@vaxjobk.se
Kassör: Mikael Thorén, kassor@vaxjobk.se
Sekreterare: Johanna Björk
Ledamot: Joakim Engdahl
Ledamot: Linda Thorén
Ledamot: Susan Linderos
Ledamot: Peter Söderberg
Suppleant: Lars Hellman
Suppleant: Roger Bendz

Revisor: Ulrika Jonsson
Revisor: Ingemar Engström
Revisorsuppleant: Lina Schegel
Revisorsuppleant: Karin Hamnell

Valberedningen: Anette Engdahl (sammankallande), Catja Paulsson och Marie-Louise Ljung | Valberedningen@vaxjobk.se