Samhällsnytta

PATRULLHUND

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Deras främsta uppgift är att varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

RÄDDNINGSHUND

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund. Räddningshundens främsta uppgift är söka rätt på försvunna personer.

ASSISTANSHUND

Assistanshunden är en civil tjänstehund vars syfte är att öka möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få en större delaktighet i samhället med hunden som hjälpmedel.